Thịt bò Mỹ Ngon

-10%
Đặt hàng nhanh
-8%
Đặt hàng nhanh
-8%
Đặt hàng nhanh
-12%
Đặt hàng nhanh
-8%
Đặt hàng nhanh
Đặt hàng nhanh
-16%
Đặt hàng nhanh
-6%
Đặt hàng nhanh
-9%
Đặt hàng nhanh

Thịt bò Úc Ngon

-11%
Đặt hàng nhanh
-17%
Đặt hàng nhanh
-8%
Đặt hàng nhanh
-12%
Đặt hàng nhanh
-15%
Đặt hàng nhanh
-6%
Đặt hàng nhanh
-14%
Đặt hàng nhanh
-6%
Đặt hàng nhanh

Thịt Trâu Ấn Độ

-6%
Đặt hàng nhanh
-10%
Đặt hàng nhanh
-8%
Đặt hàng nhanh
-10%
Đặt hàng nhanh
-7%
Đặt hàng nhanh
-9%
Đặt hàng nhanh
-8%
Đặt hàng nhanh
-11%
Đặt hàng nhanh

Thịt Gà Nhập Khẩu

-8%
Đặt hàng nhanh
-13%
Đặt hàng nhanh
-7%
Đặt hàng nhanh

Thịt Heo Nhập Khẩu

-13%
Đặt hàng nhanh
-14%
Đặt hàng nhanh
-18%
Đặt hàng nhanh

Thịt bò Wagyu Nhật

-12%
Đặt hàng nhanh
-11%
Đặt hàng nhanh
-7%
Đặt hàng nhanh
-7%
Đặt hàng nhanh
-10%
Đặt hàng nhanh

HUKUBE BEEF

-10%
Đặt hàng nhanh
-11%
Đặt hàng nhanh