Thịt bò Mỹ Ngon

Đặt hàng nhanh
-9%
Đặt hàng nhanh
-8%
Đặt hàng nhanh
-12%
Đặt hàng nhanh
-8%
Đặt hàng nhanh
Đặt hàng nhanh
-16%
Đặt hàng nhanh
-6%
Đặt hàng nhanh
-9%
Đặt hàng nhanh

Thịt bò Úc Ngon

-13%
Đặt hàng nhanh
-9%
200.000
Đặt hàng nhanh
-12%
Đặt hàng nhanh
-18%
Đặt hàng nhanh

Thịt Trâu Ấn Độ

-6%
Đặt hàng nhanh
-10%
Đặt hàng nhanh
-7%
Đặt hàng nhanh
-6%
Đặt hàng nhanh
-10%
Đặt hàng nhanh
-6%
Đặt hàng nhanh
-8%
Đặt hàng nhanh
-11%
Đặt hàng nhanh

Thịt Gà Nhập Khẩu

-13%
70.000
Đặt hàng nhanh
-9%
Đặt hàng nhanh
-8%
Đặt hàng nhanh

Thịt Heo Nhập Khẩu

-15%
Đặt hàng nhanh
-18%
Đặt hàng nhanh
-11%
80.000
Đặt hàng nhanh
-13%
Đặt hàng nhanh
-18%
Đặt hàng nhanh

Thịt bò Wagyu Úc- Nhật

Thịt bò Canada